ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับ! โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขหรือแก้ไขข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ หากมีซึ่งอาจมีผลระหว่างคุณกับ Alpha Roc ในเรื่องที่นอกเหนือจากการใช้ไซต์ของคุณ Alpha Roc อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะและการแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะเพื่อแก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานอย่าใช้เว็บไซต์นี้
เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Alpha RocLimited และ บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือทั้งหมด อัลฟ่าร็อคอาจแก้ไขระงับยุติหรือ จำกัด การใช้งานและความพร้อมใช้งานของส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิด การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอาจถูกตรวจสอบโดย Alpha Roc และใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจภายในของ Alpha Roc โดยไม่มีความรับผิด

สิทธิ์การใช้งานและข้อ จำกัด ที่ จำกัด ในการใช้งาน
Alpha Roc ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด เพิกถอนไม่ได้ไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อดูจัดเก็บคั่นหน้าดาวน์โหลดและพิมพ์หน้าภายในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลข้อมูลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Alpha Roc ในการเขียน. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับและบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ Alpha Roc ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือตามที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Alpha Roc คุณไม่สามารถ (หรือเปิดใช้งานผู้อื่น):
 • แก้ไขคัดลอกจับภาพหน้าจอแจกจ่ายส่งต่อส่งโพสต์แสดงดำเนินการทำซ้ำเผยแพร่เผยแพร่ใบอนุญาตสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากการขายโอนหรือใช้ประโยชน์จากรายงานข้อมูลข้อมูลเนื้อหา ซอฟต์แวร์ฟีด RSS และพอดคาสต์ผลิตภัณฑ์บริการหรือวัสดุอื่น ๆ บนสร้างหรือได้รับจากเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะผ่านลิงก์หรืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "วัสดุ");
 • ส่งมอบหน้าข้อความรูปภาพหรือวัสดุบนไซต์นี้อีกครั้งโดยใช้ "การทำเฟรม" หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • มีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายปิดการใช้งานหรือทำให้ภาระมากเกินไป (i) ไซต์นี้ (ii) วัสดุหรือบริการใด ๆ ที่มอบให้ผ่านเว็บไซต์นี้หรือ (iii) ระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ให้การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ซ้ำอัตโนมัตินอกเหนือจากที่ Alpha Roc จัดทำขึ้นโดยทั่วไป
 • โพรบสแกนหรือทดสอบความเสี่ยงของวัสดุบริการระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือพยายามเข้าถึงเนื้อหาบริการระบบระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่เชื่อมต่อหรือไม่ได้รับอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้โดยการแฮ็กรหัสผ่านหรือการทำเหมืองข้อมูลหรือวิธีการอื่นใดในการหลีกเลี่ยงการ จำกัด การเข้าถึงการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของวัสดุบริการระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
 • แก้ไขคัดลอกปิดบังลบหรือแสดงชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าข้อความข้อความหรือภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Alpha Roc หากต้องการรับการอนุญาตดังกล่าวคุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ contact@alpharoc.tech หรือ
 • รวมคำว่า "Alpha Roc" หรือเครื่องหมายการค้าหรือชื่อผู้บริหารของ Alpha Roc หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเมตาแท็กองค์ประกอบข้อความที่ซ่อนอยู่หรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่สร้างความประทับใจจากความร่วมมือการสนับสนุน หรือรับรองโดย Alpha Roc


เงื่อนไขการเชื่อมโยง
คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ได้เว้นแต่คุณจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้ ("เงื่อนไขการเชื่อมโยง") Alpha Roc ให้สิทธิ์แก่คุณอย่าง จำกัด เพิกถอนได้และไม่มีสิทธิพิเศษในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ ("ลิงก์") หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ลิงค์ต้องแก้ไขเป็นหน้าพอร์ทัลของ Alpha Roc ที่alpharoc.tech
 • ข้อความของลิงก์ต้องอ่าน "Alpha Roc limited," "Alpha Roc," "Alpha Roc Group," "Alpha Roc.tech," หรือ "www.alpharoc.tech" คุณไม่สามารถใช้โลโก้หรือกราฟิก Alpha Roc หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ Alpha Roc เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Alpha Roc และ
 • ลิงก์และบริบทโดยรอบในไซต์ลิงก์ต้องไม่: (a) เท็จหรือบิดเบือนความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างไซต์ลิงก์และอัลฟ่ารอครวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือการรับรองหรือการสนับสนุน (b) แสดงภาพ Alpha Roc หรือ บริษัท ในเครือหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาในลักษณะที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดเสื่อมเสียหรือก่อกวนอย่างอื่น หรือ (c) ส่งมอบวัสดุในสภาพแวดล้อมที่มีกรอบหรือแก้ไขเค้าโครงเนื้อหารูปลักษณ์หรือความรู้สึกของไซต์
หากคุณสร้างลิงก์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้คุณอาจรวมลิงค์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ไปยังหน้าภายในหรือหน้าย่อยของเว็บไซต์นี้ซึ่งอยู่หนึ่งหรือหลายระดับจากหน้าแรก (รู้จักกันในชื่อ "ลิงก์ลึก") อย่างไรก็ตามหากว่าการเชื่อมโยงเชิงลึกทั้งหมดนั้นต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับลิงก์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการเชื่อมโยง คุณไม่สามารถเก็บลิงค์จำนวนมากหรือแพร่หลายไปยังเว็บไซต์นี้

ฟีด RSS และพ็อดแคสต์
Alpha Roc ให้สิทธิ์ในการดู จำกัด จัดเก็บคั่นหน้าเข้าถึงดาวน์โหลด จำกัด แสดงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังและใช้ฟีดซิงเกิ้ล Simple Simple Syndication และพ็อดคาสท์ (รวมเรียกว่า "ฟีด") โดยเฉพาะสำหรับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก Alpha Roc เป็นลายลักษณ์อักษรหากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการให้บริการนี้คุณไม่สามารถแก้ไขคัดลอกแจกจ่ายส่งโพสต์แสดงดำเนินการทำซ้ำเผยแพร่เผยแพร่ใบอนุญาตสร้างงานลอกเลียนแบบจากการขายหรือการใช้ประโยชน์ใด ๆ ลักษณะใด ๆ ของฟีดหรือรายงานข้อมูลข้อมูลเนื้อหาซอฟต์แวร์ไฟล์ผลิตภัณฑ์บริการหรือวัสดุอื่น ๆ ที่จัดหาโดย Alpha Roc ในการเชื่อมต่อนั้น
 • คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังฟีดของ Alpha Roc โดยที่ (a) การเชื่อมโยงหลายมิตินั้นใช้งานได้และแก้ไขโดยตรงไปยังหน้าเว็บไซต์ Alpha Roc ที่เกี่ยวข้องไม่เปลี่ยนแปลงและ unframed แต่อย่างใด และ (b) คุณให้การระบุแหล่งที่มากับเว็บไซต์ Alpha Roc ที่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานฟีดของคุณ หากคุณระบุแหล่งที่มานี้เป็นข้อความไฮเปอร์ลิงก์ต้องอ่าน "Alpha Roc.tech" หรือ "alpharoc.tech." หากคุณให้ภาพกราฟิกนี้คุณต้องใช้กราฟิก Alpha Roc ที่รวมอยู่ในฟีดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ของคุณในการใช้กราฟิก Alpha Roc ที่อ้างถึงข้างต้นนั้น จำกัด ให้การระบุแหล่งที่มาของ Alpha Roc ที่เกี่ยวข้องกับฟีด คุณไม่สามารถใช้โลโก้หรือกราฟิก Alpha Roc หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ Alpha Roc เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Alpha Roc
 • การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังฟีดของ Alpha Roc และบริบทโดยรอบในเว็บไซต์ของคุณจะต้องไม่: (a) การเป็นตัวแทนหรือบิดเบือนความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่าง Alpha Roc กับคุณหรือไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และ บริการรวมถึงข้อเสนอแนะของความร่วมมือการรับรองหรือการสนับสนุน (b) แสดงภาพ Alpha Roc หรือ บริษัท ในเครือหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาในลักษณะที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดเสื่อมเสียหรือทำให้เกิดความไม่พอใจ หรือ (c) แสดงเนื้อหาของฟีดของ Alpha Roc ในลักษณะที่ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังเปลี่ยนเส้นทางหรือส่งมอบหน้าเว็บไซต์ Alpha Roc ที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ และ
 • คุณไม่สามารถรวมโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อหาของฟีดของ Alpha Roc หรือแทรกหน้าสื่อกลางหน้าสาดหรือเนื้อหาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ระหว่างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังฟีดของ Alpha Roc และหน้าเว็บไซต์ Alpha Roc ที่เกี่ยวข้อง
ห้ามใช้งานฟีดของ Alpha Roc ที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่นี้โดยเด็ดขาด อัลฟ่าร็อคยังคงความเป็นเจ้าของและสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดในและถึงฟีดและรายงานข้อมูลข้อมูลเนื้อหาซอฟต์แวร์ไฟล์ผลิตภัณฑ์บริการลิงค์เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ อัลฟ่ารอคขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวโดยมีหรือไม่มีสาเหตุและไม่มีความรับผิดในการระงับหยุดหรือแก้ไขฟีดข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาและต้องการให้คุณหยุดการเข้าถึงแสดงหรือใช้อย่างอื่นใด ๆ ทันที หรือฟีดทั้งหมดหรือเนื้อหาของฟีด Alpha Roc จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณหรือเกี่ยวข้องกับฟีด

เนื้อหาผู้ใช้และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลข้อมูลเนื้อหาข้อความรูปถ่ายกราฟิกภาพวิดีโอข้อความความคิดเห็นใบเสนอราคาไฟล์เอกสารและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณส่งอัปโหลดโพสต์อีเมล ส่งหรือทำผ่านเว็บไซต์ ("เนื้อหาผู้ใช้") โดยการส่งอัปโหลดโพสต์ส่งอีเมลหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังไซต์คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในและเนื้อหาของผู้ใช้หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพื่อคัดลอกและ ใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ อัลฟ่าร็อคไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และอัลฟารอคไม่รับประกันความถูกต้องคุณภาพหรือความเหมาะสมหรือรับรองเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อ :
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือจัดทำเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามข่มขู่ล่วงละเมิดข่มขู่ก่อกวนก่อกวนดูหมิ่นดูหมิ่นดูหมิ่นดูหมิ่นดูหมิ่นดูหมิ่นดูแคลน หมิ่นประมาทผิดกฎหมายล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ของผู้อื่นแสดงความเกลียดชังหรือเชื้อชาติเชื้อชาติหรือน่ารังเกียจ
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีการโจมตีเป็นการส่วนตัวหรือเสื่อมเสียต่อ Alpha Roc ในฐานะองค์กรพนักงานของ Alpha Roc ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของ Alpha Roc หรือ Alpha Roc ใด ๆ วัสดุ;
 • ทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งอัปโหลดโพสต์ส่งอีเมลส่งต่อหรือสร้างเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งละเมิดกฎหมายภาพลามกอนาจารของเด็กกฎหมายการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กหรือกฎหมายห้าม ผู้เยาว์มีพฤติกรรมทางเพศ
 • ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนตัวระบุอื่น ๆ เพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งผ่านเว็บไซต์
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์หรือภาระผูกพันตามสัญญาหรือความไว้วางใจ
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีการละเมิดฝ่าฝืนหรือยักยอกสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือรายละเอียดบัญชีเฉพาะเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มี
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งต่อหรือเผยแพร่โฆษณาสื่อส่งเสริมการขายจดหมายขยะสแปมจดหมายลูกโซ่แผนการปิรามิดหรือการชักชวนรูปแบบอื่นใด ๆ ที่มีให้
 • ส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลส่งผ่านหรือทำให้วัสดุที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หรือ
 • ละเมิดกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับพระราชกฤษฎีกาการกระทำคำสั่งคำสั่งกฎหมายบิลหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
คุณให้สิทธิ์ บริษัท อัลฟ่ารอคและ บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนผู้ออกใบอนุญาตและผู้ขายทั่วโลกไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่มีการผูกขาดจ่ายเต็มจำนวนค่าลิขสิทธิ์สิทธิ์การใช้งานย่อยและโอนสิทธิ์การใช้งาน จัดเก็บแก้ไขปรับเปลี่ยนแปลเผยแพร่แสดงออกอากาศดำเนินการเปิดเผยจำหน่ายทำซ้ำและสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อหรือเทคโนโลยีใด ๆ ทั่วโลกรวมถึง สิ่งประดิษฐ์แนวคิดเทคนิคความรู้ความคิดหรือการแสดงออกของความคิดที่เกิดขึ้นจากหรือขึ้นอยู่กับเนื้อหาของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในดุลยพินิจของ Alpha Roc แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหรือการชดเชยหรือการแจ้งเตือนใด ๆ ความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สาม อัลฟ่ารอคจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในและต่อเนื่องที่เป็นผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยหรือในนามของอัลฟ่ารอคที่รวมหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก และโดยไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สาม
ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งอัปโหลดโพสต์อีเมลหรือส่งหรือทำให้เป็นอย่างอื่นผ่านทางเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้ภาระผูกพันการรักษาความลับใด ๆ โดย Alpha Roc และ บริษัท ในเครือ , กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้ออกใบอนุญาตและผู้ขาย ยกเว้นตามที่อาจมีการกำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง Alpha Roc จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้หรือเพื่อการใช้หรือการเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ
คุณรับทราบว่า Alpha Roc และ / หรือผู้ขายอาจหรือไม่ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ แต่ Alpha Roc จะมีสิทธิ์ในการพิจารณาติดตามโพสต์ย้ายปฏิเสธหรือลบผู้ใช้ใด ๆ เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิด
หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของ Alpha Roc หรือปัญหาการบริการลูกค้าอื่น ๆ โปรดติดต่อเราที่contact@alpharoc.tech.

บัญชีของคุณ
บางส่วนของไซต์นี้อาจได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองความถูกต้อง Alpha Roc อาจมอบรหัสความปลอดภัยให้คุณทางข้อความเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์นี้อาจทำให้คุณต้องตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยที่กำหนด คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับคุณตามที่ได้รับแจ้งจากกระบวนการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องและตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลนี้เป็นประจำเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเข้าถึงเฉพาะบัญชีที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการและคุณตกลงที่จะใช้ชื่อผู้ใช้ล็อกอินรหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัยและคำตอบเมื่อเข้าถึงบัญชีที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ คุณยอมรับว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้เพื่อรับข้อความลงทะเบียนในชื่อของคุณ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่รับหรือพยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณสมบัติดังกล่าวในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือวัสดุหรือข้อมูลที่ได้รับการป้องกันอื่น ๆ ผ่านทางวิธีใด ๆ ที่ Alpha Roc ไม่ได้ตั้งใจให้แก่คุณ
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้การเข้าสู่ระบบรหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัยและคำตอบที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงหน้าหรือคุณสมบัติใด ๆ ในเว็บไซต์นี้และสำหรับการออกจากบัญชีของคุณ เว็บไซต์. นอกจากนี้คุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีชื่อผู้ใช้การเข้าสู่ระบบรหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัยและคำตอบที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อความประมาทการประพฤติผิดหรือความล้มเหลวในการใช้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่สั่งให้ Alpha Roc ส่งข้อความหรือการโทรอัตโนมัติไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์การเข้าถึงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้รหัสความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือการเข้ารหัส หากคุณตระหนักถึงการดำเนินการที่น่าสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชื่อผู้ใช้การเข้าสู่ระบบรหัสผ่านหรือคำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัยคุณตกลงที่จะติดต่อ Alpha Roc ทันที Alpha Roc จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามวรรคนี้ หมายเหตุ: การส่งรหัสความปลอดภัยไปยังอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เข้าถึงอื่น ๆ นั้นมีให้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ การส่งข้อความรหัสความปลอดภัยหรือการโทรอัตโนมัติอาจไม่สามารถใช้ได้กับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้แก่คุณผ่านไซต์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงผ่านทางอีเมลที่คุณให้กับเราข้อมูลที่คุณอาจพิจารณาว่าเป็นข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลหรือสื่อส่งเสริมการขายและการตลาดและคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลดังกล่าว .

ข้อมูลข้อมูลและเนื้อหา
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น แม้ว่า Alpha Roc อาจให้ข้อมูลข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการลงทุนและโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์และ / หรือกองทุนรวมคุณไม่ควรตีความข้อมูลดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ตามคำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี คุณคนเดียวจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการประเมินข้อดีและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใด ๆ ตามเนื้อหาดังกล่าว ในการแลกเปลี่ยนสำหรับการใช้วัสดุดังกล่าวคุณตกลงที่จะไม่ถือ Alpha Roc หรือผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจใด ๆ ด้วยการให้การเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้ง Alpha Roc และ บริษัท ในเครือไม่แนะนำให้ซื้อหรือขายหุ้นที่ออกโดย บริษัท ใด ๆ และไม่ได้ให้การสนับสนุนบริการจากองค์กรผู้สนับสนุนเว็บไซต์ใด ๆ

นโยบายลิขสิทธิ์ประกาศและข้อมูลการอ้างสิทธิ์
วัสดุทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะแยกหรือรวบรวมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความกราฟิกคลิปเสียงโลโก้ปุ่มรูปภาพการดาวน์โหลดแบบดิจิตอลการรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์ไอคอนรหัส html และรหัส xml รวมถึง ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าชุดการค้าและสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจาก Alpha Roc และผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและสหรัฐอเมริกา

เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและโลโก้ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
กราฟิกอัลฟ่ารอคทั้งหมดโลโก้ส่วนหัวของหน้าและชื่อบริการเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือชุดการค้าของ Alpha Roc เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและชุดการค้าของอัลฟ่าร็อคไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่อัลฟ่ารอคไม่ว่าในลักษณะใดที่อาจสร้างความสับสนให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนหรือในลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสีย ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือสิทธิในหรือเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าบริการหรือชุดการค้าของ Alpha Roc
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

ใช้ระหว่างประเทศ
เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณและการดำเนินการออนไลน์ของคุณรวมถึงกฎหมายกฎระเบียบรหัสและข้อบังคับทั้งหมดของประเทศที่คุณพำนักอาศัยและประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เข้าถึงเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายกฎระเบียบรหัสข้อบังคับคำสั่งการกระทำคำสั่งคำสั่งกฎหมายบิลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหลักทรัพย์อีคอมเมิร์ซการธนาคารเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, การฉ้อโกงและความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบรหัสและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาบุคคลที่สาม
ข้อมูลและวัสดุอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ซึ่งจัดหาโดยบุคคลที่สามนั้นเชื่อว่าจะได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แต่ Alpha Roc ไม่สามารถรับประกันได้และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องความตรงเวลาความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน Alpha Roc จะไม่รับผิดชอบและไม่ได้เตรียมแก้ไขหรือรับรองเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่น ๆ บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ ความจริงที่ว่า Alpha Roc ได้ให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นไม่ได้เป็นการรับรองการอนุญาตการสนับสนุนหรือการเข้าร่วมโดย Alpha Roc โดยนัยหรืออย่างชัดเจนเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าของผู้ให้บริการหรือบริการ คุณจะใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเองและคุณยอมรับว่า Alpha Roc จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งนั้น

กำหนดเวลาของเนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้นำเสนอเฉพาะวันที่เผยแพร่หรือระบุและอาจถูกแทนที่โดยกิจกรรมการตลาดที่ตามมาหรือด้วยเหตุผลอื่น นอกจากนี้คุณมีหน้าที่ตั้งค่าแคชในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุด
สิ้นสุด
สิทธิ์ที่ให้แก่คุณในที่นี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อัลฟ่าร็อคตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิด Alpha Roc จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
คุณเข้าใจและยอมรับอย่างชัดเจนว่า:
การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณนั้นมีให้บน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" สำหรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายอัลฟาโรชและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการบอกกล่าวผู้เยาว์ผู้อำนวยการพนักงานผู้ให้อนุญาตตัวแทนและผู้ให้ข้อมูลใด ๆ การรับประกันโดยนัยใด ๆ ของชื่อเรื่องความสามารถในการจำหน่ายความไม่สมบูรณ์และความเหมาะสมของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย, การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย, การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วม, ความเชื่อมั่น เว็บไซต์; (II) วัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่หรือผ่านเว็บไซต์ (III) การใช้เว็บไซต์วัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (IV) ผลลัพธ์ของการใช้เว็บไซต์วัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เพิ่มเติมอัลฟ่าร็อคและ บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยผู้แทนเจ้าหน้าที่การเอารัดเอาเปรียบการเอารัดเอาเปรียบหรือการเอารัดเอาเปรียบการเอารัดเอาเปรียบการเอารัดเอาเปรียบหรือการเอารัดเอาเปรียบการเอารัดเอาเปรียบหรือการเอารัดเอาเปรียบการเอารัดเอาเปรียบหรือการเอารัดเอาเปรียบการเอารัดเอาเปรียบหรือออกนอกสถานที่โดยผิดกฎหมาย หรือบริการที่มีผ่านเว็บไซต์นี้
ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามอัลฟาร็อคที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการและผู้ขายมีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการบำรุงรักษาวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์หรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
จนถึงเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างการยกเว้นข้างต้นบางอย่างอาจไม่มีผลกับคุณ การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาลในเขตอำนาจศาล

ความรับผิดและการชดเชย
วัสดุที่ดาวน์โหลดหรืออื่น ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้จะทำตามความเสี่ยงของคุณเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่น ๆ หรือการสูญเสียข้อมูลที่ได้จากการดาวน์โหลดดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นอัลฟ่าร็อคไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ย่อยผู้แทนผู้กระทำความผิดการจ้างงานผู้แทนพิเศษผู้ให้การอนุญาตหรือผู้ให้ข้อมูลใด ๆ ของบุคคลที่สามจะต้องรับผิดต่อโดยตรง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไรรายได้ GOODWILL การใช้งานข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ หรือความเสียหายที่เกิดจากการบุกรุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือบริการที่เกิดจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์วัสดุหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้แม้จะเป็นความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม JURSIDICTIONS บางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อยกเว้นหรือข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ จนถึงขอบเขตที่เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในที่นี้และต่อไปนี้ความรับผิดของอัลฟ่าโรค จำกัด เฉพาะขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายป้องกันและยึดครองอัลฟ่ารอคซึ่งเป็น บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกรรมการพนักงานและตัวแทนผู้อนุญาตและผู้ขายจากและต่อการเรียกร้องความต้องการหนี้สินความเสียหายการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ที่ไม่เหมาะสมของคุณหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของคุณ

การรวมและการแยกได้
หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลือ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Alpha Roc ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้

กฎหมายและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายของโคโลราโดสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมายควบคุมข้อกำหนดการใช้งานและข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Alpha Roc