Tại AlphaRoc, những đổi mới của chúng tôi định hình tương lai của blockchain và tài chính. Bạn có đam mê về công nghệ, thích giải quyết vấn đề và quan tâm đến nhu cầu của khách hàng của mình không?

Xin lỗi, không có vị trí có sẵn tại thời điểm này

Cảm ơn bạn đã yêu cầu về cơ hội việc làm tại AlphaRoc!
Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ vị trí mở nào nhưng nếu bạn quan tâm đến các cơ hội có thể trong tương lai, vui lòng gửi Thư xin việc và CV của bạn tới contact@alpharoc.tech.