Chính sách bảo mật của Alpha RocChúng tôi cam kết với bạn
Là người dùng Alpha Roc hoặc nhà đầu tư tiềm năng, bạn có thể ủy thác cho sự chăm sóc của chúng tôi không chỉ các kỹ thuật số mà cả thông tin cá nhân và tài chính của bạn. Chúng tôi nhận ra rằng mối quan hệ của bạn với chúng tôi dựa trên niềm tin và bạn mong đợi chúng tôi hành động có trách nhiệm và vì lợi ích tốt nhất của bạn. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, cho dù đó là thông tin cá nhân của bạn hay thực tế bạn đang hoặc có thể trở thành khách hàng Alpha Roc, chúng tôi sẽ làm như vậy trong các trường hợp được mô tả trong chính sách này.
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn chủ yếu để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn; để duy trì và bảo vệ tài khoản của bạn; để xử lý các giao dịch mà bạn gửi; để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; cho mục đích nghiên cứu và phân tích; và để phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp hoặc tài trợ.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn
Bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn hoàn thành ứng dụng tài khoản Alpha Roc. (Nếu bạn nhập thông tin trong ứng dụng tài khoản trực tuyến, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin ngay cả khi bạn không hoàn thành hoặc gửi đơn.) Bạn cũng cung cấp thông tin cá nhân khi bạn yêu cầu thông tin hoặc tài liệu từ chúng tôi hoặc tương tác với Alpha Roc, như cũng như khi bạn giao dịch trong tài khoản của bạn.
Ngoài thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn mà bạn ủy quyền cho các bên khác cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không liên kết với Alpha Roc (nhà cung cấp dịch vụ) để xác minh danh tính của bạn, để tránh gian lận hoặc để giúp chúng tôi xác định các sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm. Thông tin cá nhân được thu thập từ bất kỳ nguồn nào có thể bao gồm, trong số những thứ khác, tên và địa chỉ của bạn, An sinh xã hội hoặc số nhận dạng người nộp thuế, ngày sinh, tài sản, thu nhập, số dư tài khoản, hoạt động đầu tư và tài khoản tại các tổ chức khác. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ bởi Alpha Roc hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoặc các nơi khác, theo luật pháp cho phép.
Chúng tôi có thể kết hợp thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua ứng dụng di động của chúng tôi với thông tin được thu thập từ hoặc về bạn trong các bối cảnh khác. Điều này có thể bao gồm thông tin được thu thập trực tuyến, chẳng hạn như trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua trao đổi email của chúng tôi với bạn hoặc từ các nguồn ngoại tuyến, chẳng hạn như khi bạn thiết lập tài khoản của bạn với chúng tôi hoặc gọi dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp như vậy theo chính sách này. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cho Alpha Roc, chúng tôi có thể không thể cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn.

Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân về các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng của chúng tôi với các bên thứ ba không liên kết để sử dụng để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần để hoàn thành giao dịch theo yêu cầu của bạn hoặc để bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp. Đây là những thông tin chi tiết:
  • Để hoàn thành một số giao dịch hoặc thay đổi tài khoản nhất định mà bạn chỉ đạo, có thể cần cung cấp thông tin nhận dạng về bạn cho các công ty, cá nhân hoặc nhóm không liên kết với Alpha Roc. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu chuyển tài sản từ một tổ chức tài chính khác sang Alpha Roc, chúng tôi sẽ cần cung cấp thông tin nhất định về bạn cho tổ chức đó để hoàn tất giao dịch.
  • Để cảnh báo bạn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác mà Alpha Roc cung cấp hoặc tài trợ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong gia đình Alpha Roc của các công ty liên kết, trong phạm vi pháp luật cho phép.
  • Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có về bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ này. Trong tất cả các trường hợp như vậy, chúng tôi cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ thông tin về bạn khi cần thiết để thực hiện các trách nhiệm của mình theo quy định trong thỏa thuận với chúng tôi và chỉ cho mục đích đó. Và chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này xử lý thông tin của bạn với mức độ bảo mật cao như chúng tôi làm.
  • Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin về bạn nếu bạn chỉ đạo hoặc ủy quyền cho chúng tôi làm như vậy, nếu chúng tôi bị buộc theo luật hoặc quy trình pháp lý để làm như vậy hoặc trong các trường hợp hạn chế về mặt pháp lý khác (ví dụ: để tránh gian lận).Cookies, đèn hiệu web và quyền riêng tư trực tuyến
Mối quan tâm của chúng tôi đối với quyền riêng tư của người dùng và nhà đầu tư tiềm năng đương nhiên mở rộng cho những người sử dụng trang web của chúng tôi,www.alpharoc.tech.
Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng một số hình thức giao tiếp trực tuyến an toàn nhất hiện có, bao gồm mã hóa dữ liệu, mã hóa truyền, tên người dùng và mật khẩu, kỹ thuật xác thực thích ứng và giám sát tài khoản và gian lận. Những công nghệ này cung cấp mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao khi bạn truy cập thông tin tài khoản của mình, bắt đầu giao dịch trực tuyến hoặc gửi tin nhắn bảo mật.
Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ trực tuyến, như được mô tả thêm dưới đây, để thu thập thông tin giúp chúng tôi hiểu cách trang web và ứng dụng di động của chúng tôi được sử dụng. Cụ thể, khi bạn truy cập Alpha Roc trực tuyến, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể tự động thu thập nhiều thông tin kỹ thuật và điều hướng về bạn thông qua các công nghệ này, bao gồm, như áp dụng: loại máy tính hoặc thiết bị của bạn; phiên bản hệ điều hành; loại trình duyệt và phiên bản; chuỗi tác nhân người dùng; loại kết nối internet; nhà cung cấp mạng di động; Ngày và thời gian của chuyến thăm của bạn; thời gian kể từ chuyến thăm cuối cùng của bạn; trang bạn xem; liên kết bạn nhấp; tìm kiếm bạn tiến hành; địa chỉ giao thức internet (IP) được sử dụng để truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi; vị trí địa lý chung của bạn (ví dụ: thành phố, tiểu bang hoặc mã zip của bạn); và trang web truy cập trước khi trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ theo dõi tương tự trong các email mà chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi gửi cho bạn, như được mô tả thêm dưới đây. Thông tin này có thể được sử dụng, ví dụ, để cảnh báo bạn về các vấn đề tương thích phần mềm, để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc dịch vụ và cho mục đích bảo mật. Chúng tôi cũng phân tích thông tin này, với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ, để cải thiện chức năng và thiết kế trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, để tăng cường khả năng phục vụ bạn và tài khoản của bạn và điều chỉnh thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cookies
Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng di động. Cookie chứa thông tin được chuyển đến hoặc đọc trên thiết bị của bạn và cho phép các trang web và ứng dụng di động nhận ra thiết bị và lưu trữ thông tin nhất định, chẳng hạn như tùy chọn của người dùng. Cookies được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác của các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm hữu ích khi bạn duyệt và cũng cho phép chúng tôi cải thiện các dịch vụ trực tuyến của mình. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie phiên, liên kết các hành động của bạn trong một phiên trực tuyến cụ thể và hết hạn vào cuối phiên đó, cũng như các cookie liên tục tồn tại trên thiết bị của bạn và cho phép chúng tôi ghi nhớ hành động hoặc tùy chọn của bạn trên nhiều trình duyệt phiên.
Nếu bạn lo lắng về việc có cookie trên máy tính hoặc thiết bị khác, bạn có thể đặt trình duyệt web từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được đặt, cho phép bạn quyết định có chấp nhận hay không. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi thiết bị của bạn. Tính năng trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt web sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách nhận thông báo khi cookie mới được đặt và cách tắt cookie hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn chặn hoặc xóa cookie, một số tính năng nhất định của trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi có thể không hoạt động chính xác. Để biết thêm thông tin về việc xóa hoặc chặn cookie, vui lòng truy cập  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .  Thông tin về cách từ chối sử dụng cookie cho các mục đích nhất định (chẳng hạn như quảng cáo dựa trên sở thích) được thảo luận bên dưới trong phần có tiêu đề "Phân tích trang web và quảng cáo dựa trên sở thích".

Đèn hiệu web
Trang web của chúng tôi, ứng dụng di động của chúng tôi và các email mà bạn nhận được từ Alpha Roc sử dụng một ứng dụng được gọi là đèn hiệu web (còn được gọi là thẻ pixel hoặc gif rõ ràng). Đèn hiệu web là một tệp điện tử thường bao gồm một hình ảnh một pixel, được nhúng trong trang ứng dụng web hoặc thiết bị di động hoặc email để đo lường mức độ sử dụng và hoạt động. Trong một số trường hợp, đèn hiệu web sẽ kích hoạt vị trí của cookie liên tục trên thiết bị của bạn.
www.alpharoc.tech và ứng dụng di động dành cho nhà đầu tư Alpha Roc cung cấp các tính năng tùy chỉnh yêu cầu chúng tôi sử dụng cookie và đèn hiệu web. Một số phần của trang web và ứng dụng di động của chúng tôi yêu cầu bật cookie để hỗ trợ hiệu suất trang web hoặc ứng dụng và cung cấp xác thực nâng cao. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và giúp tăng cường điều hướng. Cookies cũng giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện cấu trúc, chức năng và nội dung của họ. Đèn hiệu web cho phép chúng tôi, trực tiếp hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, thu thập thông tin được sử dụng cho phân tích ứng dụng trên trang web và thiết bị di động, chẳng hạn như có bao nhiêu người dùng đã truy cập các trang cụ thể hoặc tài liệu đã tải xuống hoặc tần suất người dùng tìm kiếm một thuật ngữ cụ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng các cookie và đèn hiệu web này của chúng tôi bị hạn chế. Chúng tôi không sử dụng chúng để xem hoặc thu thập dữ liệu trong cookie hoặc các tệp dữ liệu tương tự được tạo bởi các trang web khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin trong các tệp dữ liệu này hoặc cung cấp cho người khác quyền truy cập vào nó, ngoại trừ để giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu đầu tư của bạn và như được mô tả trong chính sách bảo mật này.
Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng đèn hiệu web và cookie để xác định xem và khi nào bạn nhận và mở email của chúng tôi; các đèn hiệu và cookie này cũng có thể nắm bắt thông tin như loại thiết bị, hệ điều hành, chương trình email và trình duyệt web được sử dụng để xem email, địa chỉ IP mà bạn đã mở email và liệu bạn có nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong email không. Những công nghệ này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả, mức độ liên quan và giá trị của thông tin liên lạc qua email của chúng tôi, cũng như nhắm mục tiêu quảng cáo có liên quan đến bạn và để đo lường tác động của quảng cáo đó đối với các mối quan hệ Alpha Roc của bạn.
Nếu bạn là nhà đầu tư Alpha Roc đã đăng ký truy cập trực tuyến an toàn vào tài khoản Alpha Roc của bạn, chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của bạn trong phiên an toàn (đăng nhập) với thông tin khác chúng tôi biết về bạn, chẳng hạn như bất kỳ giao dịch tài khoản nào bạn thực hiện trong phiên của mình. Chúng tôi cũng có thể xác định máy tính hoặc thiết bị của bạn trong mỗi lần truy cập trực tuyến vào Alpha Roc, ngay cả khi bạn không đăng nhập và liên kết thông tin về chuyến thăm đó, cũng như quảng cáo Alpha Roc mà bạn có thể đã xem trên các trang web khác, với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin kết hợp này để đánh giá sự hấp dẫn và hữu ích của thông tin và công cụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi và trong ứng dụng di động của chúng tôi cũng như hiệu quả của quảng cáo trực tuyến, cũng như để xác định các sản phẩm và dịch vụ Alpha Roc có thể quan tâm bạn.
Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm. Khi bạn nhấp vào các liên kết này và rời khỏi trang web của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách quyền riêng tư của trang web của chúng tôi không còn được áp dụng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web bên thứ ba và hiểu chính sách quyền riêng tư của trang này, cả hai điều này bạn nên xem xét cẩn thận.
Trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn chia sẻ thông tin trực tiếp với các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến do các bên thứ ba vận hành. Ví dụ: trang web của chúng tôi chứa các tính năng cho phép bạn chia sẻ bài viết hoặc nội dung thông qua Facebook, Twitter, LinkedIn và các dịch vụ khác và để xem nội dung thông qua trình phát video và các dịch vụ khác (như trình phát video YouTube). Nếu bạn chọn sử dụng các tính năng này, bạn có thể tiết lộ thông tin cho các trang web hoặc dịch vụ đó và người dùng của họ và cho công chúng nói chung hơn. Ngay cả khi bạn không nhấp vào các tính năng bổ trợ này, các bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn và các trang bạn xem và họ cũng có thể đặt và / hoặc truy cập cookie trên thiết bị của bạn. Vì các trang web và dịch vụ của bên thứ ba này không được Alpha Roc vận hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của họ. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin thông qua các trang web và dịch vụ này tuân theo chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chứ không phải chính sách quyền riêng tư này.  

Phân tích trang web và quảng cáo dựa trên sở thích
Chúng tôi thu hút các nhà cung cấp dịch vụ thu thập thông tin thảo luận ở trên để tham gia phân tích, kiểm toán, nghiên cứu và báo cáo. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể đặt và truy cập cookie trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn và có thể sử dụng đèn hiệu web để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Đặc biệt, trang web và ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng Adobe Analytics để giúp thu thập và phân tích thông tin nhất định cho các mục đích được thảo luận ở trên. Thông tin được tạo về việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi có thể được Adobe Analytics truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie của Adobe Analytics tạihttp://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html . Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các mạng xã hội, để cung cấp các dịch vụ quảng cáo được nhắm mục tiêu được tùy chỉnh dựa trên các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web không liên kết (Quảng cáo dựa trên sở thích) và để giúp chúng tôi đo lường nhận thức về thương hiệu và hiệu quả của quảng cáo trực tuyến của chúng tôi . Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và họ có thể kết hợp nó với thông tin về hoạt động của bạn trên các trang web khác, không liên kết. Chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được thu thập trên trang web của chúng tôi hoặc khi bạn mở email từ Alpha Roc, cùng với thông tin khác mà chúng tôi có về bạn và mối quan hệ Alpha Roc của bạn, để phân phát quảng cáo Alpha Roc cho bạn trên các trang web khác khi bạn duyệt web . Ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng thực tế là bạn đã truy cập trang web của chúng tôi để nhắm mục tiêu quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của Alpha Roc cho bạn trên các trang web không phải của Alpha Roc. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để giúp nhắm mục tiêu các quảng cáo không phải Alpha Roc dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn nói chung. Chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học (ví dụ: tuổi) với các nhà cung cấp dịch vụ nhất định; chúng tôi không cung cấp tên của bạn hoặc nhận dạng bạn cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào trong số này.
Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trên mạng cho phép chúng tôi thiết lập kết nối giữa các thiết bị liên quan (như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính). Điều này có nghĩa là thông tin về các tương tác của bạn với các dịch vụ trực tuyến và quảng cáo trực tuyến thông qua các thiết bị khác nhau có thể được kết hợp. Bằng cách thực hiện các kết nối này, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về mức độ liên quan của nội dung và tác động của quảng cáo cũng như tùy chỉnh nội dung và quảng cáo đó cho bạn.
Alpha Roc tuân thủ Chương trình tự điều chỉnh cho quảng cáo hành vi trực tuyến do Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (DAA) quản lý. Là một phần của dịch vụ này, các quảng cáo được nhắm mục tiêu của Alpha Roc trên các trang web khác được phân phối với các biểu tượng giúp người tiêu dùng hiểu cách thông tin của họ đang được sử dụng và cung cấp lựa chọn cho người tiêu dùng muốn kiểm soát nhiều hơn. Để biết thông tin về Quảng cáo dựa trên sở thích và cách từ chối, vui lòng truy cập trang lựa chọn của người tiêu dùng DAA, có sẵn tại  http://optout.aboutads.info/ . Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được quảng cáo được nhắm mục tiêu bởi các công ty được liệt kê trên trang lựa chọn của người tiêu dùng, nhưng bạn vẫn có thể nhận được quảng cáo được nhắm mục tiêu từ các công ty khác hoặc dựa trên trang web hoặc trang cụ thể mà bạn đang xem . Ngoài ra, nếu trình duyệt của bạn được đặt để từ chối cookie khi bạn truy cập trang từ chối YourAdChoices hoặc nếu sau đó bạn xóa cookie trình duyệt của mình, thì việc từ chối của bạn có thể không còn hiệu lực.
Mặc dù trang web của chúng tôi hiện không phản hồi với các ứng dụng không theo dõi các tiêu đề của trình duyệt, nhưng bạn có thể hạn chế theo dõi bằng cách thực hiện các bước từ chối thảo luận ở trên.  

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Trong Alpha Roc, chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin về bạn đối với những nhân viên Alpha Roc cần biết thông tin để thực hiện công việc của họ, như phục vụ tài khoản của bạn, cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu hoặc thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới . Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ của ngành và chúng tôi thường xuyên xem xét và điều chỉnh các biện pháp bảo vệ này để đáp ứng những tiến bộ trong công nghệ. Bạn có thể truy cập Trung tâm bảo mật của chúng tôi để đọc thêm chi tiết về các tính năng bảo mật và quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi.  

Bạn có thể làm gì
Để bảo vệ bạn, bạn không nên cung cấp thông tin tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai. Nếu bạn biết về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến tài khoản của mình, bạn có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
Alpha Roc cung cấp nhiều tùy chọn để truy cập và xem xét thông tin tài khoản của bạn. Bạn có thể xem lại thông tin của mình trên bảng sao kê và các tài liệu tài khoản khác, cũng như thông qua các dịch vụ và trang web điện thoại tự động của chúng tôi. Bạn cũng có thể viết hoặc gọi cho chúng tôi với yêu cầu thông tin của bạn. Địa chỉ trang web cụ thể, địa chỉ gửi thư và số điện thoại được liệt kê trên bảng sao kê tài khoản của bạn và thư từ Alpha Roc khác.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này hoặc lo ngại về cách chúng tôi xử lý thông tin về bạn, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại contact@alpharoc.tech.  

Chúng tôi sẽ giữ cho bạn thông báo
Theo yêu cầu của luật liên bang, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về chính sách bảo mật của chúng tôi hàng năm. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, nhưng hãy yên tâm rằng nếu chúng tôi thay đổi chính sách đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời.